Promocija trenera za hranitelje

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admir Hrustanović primit će danas, 18. septembra 2019. godine u 11:00 h trenere za hranitelje koji su promovisani u julu na konferenciji u Sarajevu. Prijem će biti održan u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak.


Radi se o prvoj licenciranoj obuci za trenere i hranitelje u Federaciji BiH po američkom „PRIDE" modelu edukacije. Zakonom o hraniteljstvu u Federaciji BiH, koji je jedan od prvih reformskih zakona u oblasti socijalne zaštite, propisana je obavezna edukacija hraniteljskih porodica od strane licenciranih edukatora. Zbog toga je u toku 2017. godine organizirana prvo licencirana edukacija trenera za hranitelje u Federaciji BiH. Za organizaciju edukacije nadležno je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa kantonalnim Ministarstvima. Edukacija je realizirana u saradnji sa SOS Dječijim selima BiH, uz podršku UNICEF BiH i Evropske Unije. Edukaciju hranitelja u Tuzlanskom kantonu podržala je i JU Doma za djecu bez roditeljskog staranja u okviru svoje usluge nove usluge Centar za savjetovanje i edukaciju.


Molimo da medijski pratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Press povodom 7. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u utorak, 17.09.2019. godine u povodu održavanja 7. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 11 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Poziv za konferenciju za medije Ministarstva obrazovanja i nauke TK

Pozivamo vas da u petak (13.09.2019.godine) prisustvujete konferenciji za medije koju će upriličiti Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Tema konferencije bit će novi Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje u Tuzlanskom kantonu objavljeni u Službenim novinama Tuzlanskog kantona broj: 08/19.

Na konferenciji, koja će biti upriličena u Sali za sastanke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sa početkom u 14 sati i 30 minuta, bit će prisutni predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović, ministrica obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Fahreta Brašnjić, kao i neki od članova Radne grupe koja je bila zadužena za izradu navedenih Standarda.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Poziv na konferenciju za medije povodom raspisivanja Javnog poziva „Podrška mladima u 2019. godini“

Obavještavamo vas da će u petak (13.09.2019.godine), povodom raspisivanja Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima u 2019. godini" Ministarstvo kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona upriličiti konferenciju za medije.

Na konferenciji, koja će biti upriličena u Sali za PRESS Vlade Tuzlanskog kantona sa početkom u 12 sati, ministar kulture, sporta i mladih TK Srđan Mićanović će prezentirati danas objavljeni javni poziv i ciljeve koji se žele postići ovim oblikom podrške mladima.

Podsjećamo, radi se o subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i finansiranju i sufinansiranju projekata omladinskih udruženja, za što je Budžetom Kantona za 2019. godinu predviđeno ukupno 115.000,00 KM.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Posjeta ministrice ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH Elvire Dilberović

Obavještavamo vas da će u srijedu (11.9.2019. godine), u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, biti upriličen radni sastanak ministrice obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Fahrete Brašnjić i ministrice ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH Elvire Dilberović.
Tema radnog sastanka je sagledavanje stanja u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, realizacija projektnih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama i pravci za djelovanje u nastavku saradnje.

Nakon Radnog sastanka ministrice će posjetiti JU Osnovna škola „Pazar" Tuzla i JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla.

U nastavku vam dostavljamo protokol i satnicu planiranih aktivnosti:

11:00 – Radni sastanak u kabinetu ministrice obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona
11:40 – Izjava za medije (JU OŠ „Pazar" Tuzla)
11:50 – Obilazak multimedijalnog kabineta informatike u JU OŠ „Pazar" Tuzla – Projekat finansiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
12:30 – Posjeta JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla

Pozivamo vas da pratite ovu posjetu i o tome izvijestite javnost.

Press povodom 6. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u utorak, 10.09.2019. godine u povodu održavanja 6. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 10 sati i 30 minuta.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna