Održana 4.sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

U utorak, 19.08.2014. godine održana je 4. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj, tijela zaduženog za pripremu i organiziranje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina, izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja kantona.

 

P8190007

 

Predstavnici Centra za razvoj i podršku, koji su u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja odabrani za pružanje tehničke asistencije Vladi Tuzlanskog kantona u izradi ovog značajnog strateškog dokumenta, su članovima Kantonalnog odbora za razvoj dali uputstva i napomene kako da u skladu sa metodologijom analiziraju i interpretiraju prikupljene podatke, u cilju izrade socio-ekonomske analize za Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi Strategije pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH).