Održane sektorske radne grupe

Tri sektorske radne grupe započele su fazu programiranja u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona. Ovo je uslijedilo nakon što su prethodno definisani sektorski ciljevi za svaki od pet definisanih strateških ciljeva razvoja Tuzlanskog kantona.

Sastanak sektorskih grupaMetodologijom je predviđeno da prvi set projekata i mjera bude predložen od strane sektorskih grupa za ekonomski i društveni razvoj te zaštitu okoliša.
Na sastancima je razmatrana svrha i proces programiranja (mjera i projekata) u funkciji planiranja razvoja te je demonstrirana izrada koncepta projekta prema zahtijevanim formatima. Predložene projekte i mjere članova sektorskih radnih grupa će potom pregledati, razmotriti i sintetizirati Kantonalni odbor za razvoj.
Kako je proces izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona participatoran proces u svim fazama, u radu navedenih sektorskih radnih grupa učestvovali su članovi Partnerske grupe za razvoj, članovi Kantonalnog odbora za razvoj, istaknuti univerzitetski profesori, stručnjaci - poznavaoci određenih oblasti, predstavnici privrednih subjekata i nevladinog sektora.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji je zajednička inicijativa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske Vlade.

 

Odjeljenje za informisanje