Održane sektorske radne grupe

Nakon što je Kantonalni odbor za razvoj, kao tijelo zaduženo za pripremu i organizovanje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina, izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja Kantona, kreirao nacrt Strateške platforme razvoja Tuzlanskog kantona, u srijedu 24.12.2014. godine održani su sastanci sektorskih radnih grupa tokom kojiu su definisani sektorski ciljevi za svaki od pet definisanih strateških ciljeva razvoja Tuzlanskog kantona.

 

Sektorske radne grupeRad sektorskih radnih grupa se odvija unutar tri sektorske radne grupe i to: sektorske radne grupe za oblast ekonomskog razvoja, sektorske radne grupe za oblast društvenog razvoja i sektorske radne grupe za oblast zaštite okoliša. Kako je proces izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona participatoran proces u svim fazama, u radu navedenih sektorskih radnih grupa učestvovali su članovi Partnerske grupe za razvoj, članovi Kantonalnog odbora za razvoj, istaknuti univerzitetski profesori, istaknuti stručnjaci - poznavaoci određenih oblasti, predstavnici privrednih subjekata i nevladinog sektora te predstavnici općina Tuzlanskog kantona.

Nakon definisanja sektorskih ciljeva, u narednom koraku procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina će se, u okviru sektorskih radnih grupa, definisati konkretne mjere sa programima i projektima, rezultatima, indikatorima, rokovima, nosiocima aktivnosti i preciznim finansijskim okvirima.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednička inicijativa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske Vlade.