APIK i Tim za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona održali obuku u Tuzli

U organizaciji Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, u Tuzli je u kino sali Osnovne škole „Novi Grad" održana prva obuka kontakt osoba u institucijama na svim nivoima u Tuzlanskom kantonu, i to na temu pripreme i izrade planova integriteta.

apik tim za kor sast 3

Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije propisana je obaveza izrade plana integriteta od strane svih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, javnih službi i drugih tijela sa javnim ovlaštenjima, u skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta, te su u skladu s tim i institucije na području Tuzlanskog kantona pristupile izradi istih.

Plan integriteta predstavlja dokument koji je rezultat samoprocjene izloženosti institucija rizicima za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti s ciljem održanja i unapređenja integriteta institucije. Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizma koji će obezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje institucije kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje komplikovanih internih procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlaštenja, jačanje etičkog ponašanja službenika, eliminisanje neefikasne prakse, neprimjenjivih propisa, te uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole.

Na obuci su prezentirane Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta, Upitnik za samoprocjenu integriteta unutar institucije i objašnjen je proces koji svaka institucija treba proći kako bi donijela svoj plan, a ovom prilikom je posebno naglašen značaj pozicije i uloge kontakt osoba u cjelokupnom procesu izrade planova. S obzirom na značaj i obimnost tematike, u narednom periodu će biti održana još jedna obuka za predstavnike institucija Tuzlanskog kantona.

 

U organizaciji Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, u Tuzli je u kino sali Osnovne škole „Novi Grad" održana prva obuka kontakt osoba u institucijama na svim nivoima u Tuzlanskom kantonu, i to na temu pripreme i izrade planova integriteta.

apik tim za kor sast 3

Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije propisana je obaveza izrade plana integriteta od strane svih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, javnih službi i drugih tijela sa javnim ovlaštenjima, u skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta, te su u skladu s tim i institucije na području Tuzlanskog kantona pristupile izradi istih.

Plan integriteta predstavlja dokument koji je rezultat samoprocjene izloženosti institucija rizicima za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti s ciljem održanja i unapređenja integriteta institucije. Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizma koji će obezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje institucije kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje komplikovanih internih procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlaštenja, jačanje etičkog ponašanja službenika, eliminisanje neefikasne prakse, neprimjenjivih propisa, te uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole.

Na obuci su prezentirane Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta, Upitnik za samoprocjenu integriteta unutar institucije i objašnjen je proces koji svaka institucija treba proći kako bi donijela svoj plan, a ovom prilikom je posebno naglašen značaj pozicije i uloge kontakt osoba u cjelokupnom procesu izrade planova. S obzirom na značaj i obimnost tematike, u narednom periodu će biti održana još jedna obuka za predstavnike institucija Tuzlanskog kantona.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna