Šesta internacionalna naučna konferencija „Ekonomija integracija"


U organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i pet fakulteta iz zemalja regiona danas je započela Šesta internacionalna naučna konferencija „Ekonomija integracija". Centralna tema Konferencije je „(E)migracije i konkurentnost zemalja Jugoistočne Evrope", što sublimira dva izuzetno aktuelna izazova pred ekonomijama zemalja regiona.

ICEI Konferencija 03 06 12 2019U uvodnom dijelu Konferencije prisutnima se, između ostalih, obratio premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović.
„Konkurentnost privrede predstavlja najvažnije područje djelovanja Vlade TK u ovom mandatu. Kao odgovorna vlada sa iskrenim namjerama da se stanje popravi u privredi i društvu, pitanjima unapređenja konkurentnosti pristupamo sistemski na način da dizajniramo mjere za unapređenje konkurentnosti u svakom od 12 stupova konkurentnosti iz Izvještaja o globalnoj konkurentnosti koga objavljuje Svjetski ekonomski forum. Već smo učinili konkretne poteze sami i u saradnji sa Udruženjem poslodavaca i Kantonalnom privrednom komorom na poboljšanju uslova privređivanja. Također, Vlada Tuzlanskog kantona je u Program rada vlade za 2019.godinu uvrstila značajan broj mjera kojima se operacionaliziraju politike unapređenja poslovnog okruženja, obrazovanja, ljudskih potencijala, tržišta i ekosistema inovacija s ciljem jačanja konkurentnosti, kao kratkoročni odgovor na izazove emigracije stanovništva Tuzlanskog kantona", kazao je premijer Tulumović, te izrazio očekivanje publicirani naučni radovi uglednih domaćih i inozemnih profesora i istraživača, te rezultati i preporuke nastale kroz diskusije panelista iz naučne i poslovne zajednice na teme konkurentnosti, emigracija, dijaspore, poslovnog okruženja, biti od velike pomoći Vladi TK u dizajniranju strateških mjera, programa i projekata u Strategiji razvoja TK.

Program ICEI 2019 uključuje širok spektrum aktivnosti, počevši od plenarne panel sesije, na kojoj će učestvovati prominentni profesori iz zemalja koorganizatora i šire, preko paralelnih naučnih sesija, organizovanih po užim tematskim područjima, do studentske sesije, koja je namijenjena uspostavljanju aktivnije internacionalne komunikacije, mobilnosti i saradnje domaćih i inostranih studenata.

Poseban doprinos ove konferencije bit će u organizovanju Biznis foruma, na kojem se očekuje prisustvo predstavnika velikog broja respektabilnih privrednih subjekata, finansijskih institucija, vladinih agencija i ministarstava, UNDP i IOM u BiH i sl., kako bi se napravila jača spona između visokog obrazovanja i realnog i finansijskog sektora ekonomije, kao i visokog obrazovanja i javnog sektora, koja bi vodila definitivnom prosperitetu Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Jugoistočne Evrope, pojedinačno i u cjelini uzevši. Povrh toga, novitet ICEI 2019 jeste u organizovanju specijalne sesije „Kako danas napisati doktorsku disertaciju", na kojoj će učestvovati visokoreferentni mentori i doktoranti, a što će biti od interesa ne samo studentima trećeg ciklusa studija na ekonomskim fakultetima, već i na drugim studijskim programima i svim akademskim djelatnicima i istraživačima.

Cilj organizatora je da se kroz izlaganja, konstruktivne diskusije, razmjenu stavova i iskustava sa domaćim i međunarodnim ekspertima u domenu nauke i prakse pokrenu i implementiraju konkretna rješenja nagomilanih socio-ekonomskih problema u zemljama Jugoistočne Evrope. Također, neformalna i prijateljska druženja u gradu Tuzli, koji je poznat po svom svekolikom gostoprimstvu, upotpunit će cjelokupni doživljaj.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna