Prezentacija projekta zabavnog parka kod Lukavca


Mohamed Farrag, vlasnik i direktor kompanije „Farrag fun world Cyprus", danas je sa svojim saradnicima premijeru Tuzlanskog kantona Denijalu Tulumoviću i ministrima u Vladi TK prezentirao projekat izgradnje „Magic land BiH" zabavnog parka na području Lukavca.

Zabavni park 01 18 12 2019Ukupna vrijednost projekta, prema riječima direktora Farraga, iznosi oko 100 miliona eura, a u konačnici park bi trebao da sadrži roller coaster-e, dvoranu za kuglanje sa 16 staza i 4 staze za VIP, karting za djecu i odrasle, više od 40 različitih sprava za zabavu, više od 50 sprava za djecu, dječije igralište, dvoranu za rođendanske zabave, specijalnu zonu koja uključuje virtualnu realnost i lasersku dvoranu, te mnoštvo restorana i trgovina.

Ipak za realizaciju ovog projekta potrebno je stvoriti i određene preduslove, među kojima ima i onih koji se odnose na kantonalni ali i onih koji se odnose na državni nivo vlasti.

Premijer Kantona Denijal Tulumović se zahvalio na želji i ideji da se na ovom lokalitetu gradi jedan takav projekat, koji bi privlačio turiste i posjetitelje iz cijelog regiona.

„Radi se o vrlo atraktivnom projektu. Obzirom da bi se za njegovu realizaciju morala mijenjati postojeća prostorno – planska dokumentacija, kao i da bi se trebali tačno odrediti u kojoj formi i obliku bi bilo moguće staviti društvene resurse na raspolaganje stranim investitorima, u narednim danima ćemo ovaj projekat prezentirati svim članovima Vlade Tuzlanskog kantona, ali i poslanicima u Skupštini. Nakon toga ćemo zauzeti stav i definirati način kako možemo pružiti podršku realizaciji" kazao je na kraju sastanka premijer Tulumović.

Uz premijera današnjoj prezentaciji su u ime Vlade Tuzlanskog kantona prisustvovali ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Elvir Rožnjaković, ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mustafa Šakić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna