Podrška Ekonomskog fakulteta u prevazilaženju posljedica krize

Kako bi što spremnije dočekali ekonomske efekte koji će uslijediti, a koji su uzrokovani pandemijom korona virusa, na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića i kantonalnog ministra finansija Suada Mustajbašića sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, danas je najavljena saradnja ovih dviju institucija.

Opširnije...

„Veoma je važno da svi ovu situaciju shvatimo krajnje ozbiljno"

S ciljem upoznavanja sa jučerašnjom odlukom Vlade FBiH i Odlukom o proglašenju stanja nesreće pojavom korona virusa na području FBiH, kao i pratećim odlukama, mjerama i aktivnostima koje se naložene u cilju suzbijanja zaraze korona virusom, premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović danas je upriličio sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima općina sa područja našeg kantona.

Opširnije...

Zaštititi osoblje apoteka

Vlada Tuzlanskog kantona pridružuje se apelu Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona u cilju osiguranja zaštitnih mjera za osoblje apoteka.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike apoteka, bilo da se radi o apotekama u javnoj ili privatnoj svojini, da osiguraju maksimalne mjere zaštite za osoblje koje radi u apotekama. Naime, magistri farmacije i drugi djelatnici u ovom sektoru koji direktno dolaze u kontakt sa pacijentima su direktno izloženi posebnim rizicima, uključujući i rizike pandemije COVID-19.

Opširnije...

Održana 19. vanredna sjednica Vlade TK

Proglašeno stanja nesreće u TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Nastavljena uspješna saradnja Vlade sa sindikatima

Današnjim sastankom i pripremom za otvaranje pregovora za potpisivanje novog Kolektivnog ugovora za uposlenike u oblastima uprave i pravosuđa nastavljen je dijalog Vlade Tuzlanskog kantona i Sindikata organa uprave i pravosuđa Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Zbog koronavirusa prolongirano održavanje sajma Grapos Expo

Tradicionalno, Vlada Tuzlanskog kantona će i ove godine biti partner u organizaciji Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta „GRAPOS – EXPO", dogovoreno je na današnjem sastanku delegacije Vlade Tuzlanskog kantona, koju je predvodio premijer Denijal Tulumović sa direktorom Sajma Nedžadom Nuhanovićem.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna