Potpisani sporazumi sa sindikatima


Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović danas je sa predstavnicima sindikata zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja TK i državnih službenika i namještenika u organima državne službe potpisao sporazume kojim se utvrđuju osnovice za obračun plaće za period januar-mart 2020.godine, osnovice za obračun plaće za period april-decembar 2020.godine, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok), te naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres).

Opširnije...

Novogodišnji prijem za predstavnike boračkih saveza i udruženja

Predpraznični sastanak sa predstavnicima boračkih saveza i udruženja sa područja našeg kantona, bilo je prilika da premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, ministar za boračka pitanja Amir Kulaglić i ministar finansija TK Suad Mustajbašić u nešto opuštenijoj atmosferi sagledaju prethodno realizirane aktivnosti u oblasti boračko – invalidske zaštite, trenutni položaj boračke populacije, te da se razgovara o planu aktivnosti u narednom periodu.

Opširnije...

Premijer Tulumović prisustvovao svečanom obilježavanju Dana rudara

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović prisustvovao je danas svečanostima obilježavanja 21. decembra, Dana Rudara. Radost nastupajućeg praznika premijer Tulumović je danas podijelio sa rudarima Rudnika mrkog uglja „Đurđevik" i Rudnika „Kreka" Tuzla, te je prisustvovao i svečanom obilježavanju Dana rudara u organizaciji kompanije Rudar d.o.o Tuzla.

Opširnije...

Održana 12. vanredna sjednica Vlade TK

 

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnosti na tekstove sporazuma kojim se utvrđuju osnovice za obračun plaće za period januar-mart 2020.godine i osnovice za obračun plaće za period april-decembar 2020.godine, kao i naknade za ishranu u toku rada (topli obrok), te naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za službenike i namještenike zaposlene kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, zaposlene u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja TK, kao i za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;

Obilježena 43. godišnjica Univerziteta u Tuzli

 

Univerzitet u Tuzli danas je obilježio svoju 43. godišnjicu od osnivanja. Svečanoj akademiji, koja je upriličena ovim povodom, prisustvovali su brojni predstavnici akademske zajednice sa područja cijele Bosne i Hercegovine, rektori univerziteta u Bosni i Hercegovini sa kojima Univerzitet u Tuzli već dugo sarađuje, te predstavnici javnog i političkog života našeg kantona.

Opširnije...

Prezentacija projekta zabavnog parka kod Lukavca


Mohamed Farrag, vlasnik i direktor kompanije „Farrag fun world Cyprus", danas je sa svojim saradnicima premijeru Tuzlanskog kantona Denijalu Tulumoviću i ministrima u Vladi TK prezentirao projekat izgradnje „Magic land BiH" zabavnog parka na području Lukavca.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna