55.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona

S A Z I V A

55. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u ponedjeljak 01.10.2012. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 53. redovne sjednice Vlade Kantona.

1.Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju kamena krečnjaka na kamenolomu "Sklop" Malešići, općina Gračanica.
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju magnezita na ležištu "Konjuh" u općini Kladanj;
Obrađivač: Komisija za koncesije

 

3. Razmatranje Odluke Kantonalnog štaba civilne zaštite za raspodjelu sredstava posebne naknade u 2012. godini, kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavnje TK


5. a) Razmatranje teksta Ugovora o saradnji između Vlade TK i Međunarodne finansijske korporacije;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju radne grupe koja će nadgledati realizaciju Ugovora i upravljati procesom regulatorne reforme;
Obrađivač: Ured premijera

6. a) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta "Instituta
za zavarivanje" doo Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga Ugovora o prenosu udjela bez naknade i pristupanju novog osnivača društvu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

7. Razmatranje Informacije o stanju u industriji, energetici i rudarstvu sa ostvarenim rezultatima poslovanja za period I - VI 2012. godine;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" – 11010003 za manifestaciju "Tuzla Film Festival";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" – 11010003 za manifestaciju "Dani jagodičastog voća BiH" Čelić 2012;
Obrađivač: Ured premijera i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" - potrošačka jedinica 11050001;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspored sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 23040002 – "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih"
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje Izvještaja o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2012./13 godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla i raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Razmatranje prigovora na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

16. Razmatranje Programa revitalizacije kapaciteta i finansijske konsolidacije Livnice čelika Tuzla za period 2012 do 2014. godine;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

17. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna