Saziv 23. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
23. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak,
24.07.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 22. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
22. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu,
18.07.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 21. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
21. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
10.07.2018. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 20. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
20.redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona kojai će se održati
u utorak 03.07.2018. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 8. vanredne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
8. vanrednu sjednicu Vlade Tuzlankog kantona koja će se održati
u srijedu 27.06.2018. godine sa početkom u 8.30 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 19. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
19. redovnu sjednicu Vlade Tuzlankog kantona koja će se održati
u utorak 26.06.2018. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna