Održana 43. redovna sjednica Vlade TK

Rebalans Budžeta TK za 2020. godinu

Uzimajući u obzir okolnosti koje određuju trenutnu situaciju nastalu uslijed proglašenja pandemije COVID – 19, a u cilju poduzimanja preventivnih mjera u borbi protiv pandemije, kao i sanaciju posljedica nastalih po privredne subjekte, Vlada Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona je danas utvrdila prijedloge Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Izmjene i dopune Budžeta s jedne strane predviđaju smanjenje troškova (uštede) na brojnim pozicijama u Budžetu, a s druge strane stvaraju osnov i predviđaju sredstva za podršku i ublažavanje posljedica pandemije.

Naime, u skladu sa zabilježenim padom prihoda u Budžetu TK, te trenutnim pokazateljima prijedlog Izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iznosi 425.583.579,00 KM, što je za 6.154.946,00 KM ili 1,43% manje u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U periodu 22.03.-08.05.2020.godine evidentiran je značajan pad prihoda od poreza. Prihodi od indirektnih poreza su opali za 8.085.722,00 KM (28,68%), prihod od poreza na dobit pojedinca i preduzeća je opao za 6.427.404,00 KM (57,80%), a prihod od poreza na dohodak je manji za 1.124.586,00 KM (19,63%) u odnosu na isti period prošle godine. U ukupnom iznosu navedene tri vrste prihoda su u pomenutom periodu manje za 15.637.713,00 KM (34,72%) u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno, ukupni rashodi, izdaci i finansiranje iznose 421.583.579,00 KM, što je za 6.154.946,00 KM manje u odnosu na Budžet za 2020. godinu.

Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu 96.845.830,00 KM i veći su za 13.823.884,00 KM ili 19,53% u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U okviru ovih sredstava otvoreno je novo potrošačko mjesto i 15 miliona KM je planirano za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Podrška razvoju kantona je planirana u iznosu od 2.670.000,00 KM, a podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 2.500.000,00 KM.


Ostale odluke

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica", dala saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, te donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna