Održana 19. redovna sjednica Vlade TK

 

Okončana realizacija projekta podrške mladima za 2019. godinu
Vlada je danas donijela odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima" u 2019. godini. Ovim odlukama odobrena su sredstva za 45 korisnika koji su aplicirali na program „Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih", kao i za 8 korisnika programa „Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja". Ovim je okončana ovogodišnja realizacija ukupno 115.000,00 KM, koliko je Budžetom bilo planirano na potrošačkoj jedinici „Podrška mladima".

Opširnije...

Održana 10. vanredna sjednica Vlade TK

 

Unaprjeđenje odredbi Zakona o javno – privatnom partnerstvu
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama i dopunama nastoje se unaprijediti odredbe definisane u Zakonu, a sve s ciljem stvaranja boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora.

Opširnije...

Održana 18. redovna sjednica Vlade TK

 

Vlada osigurala beskamatne kredite za privredne subjekte
Privrednicima na području Tuzlanskog kantona na raspolaganje će biti stavljeno ukupno nešto više od 27 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava. Na današnoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Opširnije...

Održana 17. redovna sjednica Vlade TK

 

Izmjenom Zakona omogućiti efikasniji rad Kantonalne direkcije robnih rezervi
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona. U toku primjene Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona, uočena je potreba drugačijih rješenja određenih pitanja, a posebno značajno je rješavanje smještaja privremeno oduzete robe u prekršajnom postupku i inspekcijskom nadzoru, što je do sada predstavljalo veliki problem za inspekcijske organe.

Opširnije...

Održana 16. redovna sjednica Vlade TK

Za prvih 9 mjeseci Vlada ostvarila tekući suficit
U prvih devet mjeseci ove godine Vlada Tuzlanskog kantona je ostvarila pozitiva finansijski rezultat u iznosu od oko 25,7 miliona KM. Podatak je ovo iz danas usvojenog Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. - 30.09.2019. godine.

Opširnije...

Održana 15. redovna sjednica Vlade TK

 Utvrđen nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

Vlada je danas utvrdila i Skupštini Tuzlanskog kantona uputila nacrte Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020.godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Nacrtom Budžeta prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ukupno iznose 416.985.251,00 KM i za 11.581.914,00 KM ili 2,86% su viši u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2019. godinu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna