ODRŽANA 68. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Zbog interesa svih građana našeg kantona, te deblokade kantonalnih institucija, Vlada Kantona je uvažila zahtjeve nove skupštinske većine i ugradila ih u novi Prijedlog Budžeta za 2013. godinu. Budžet je umanjen za iznos sredstava planiran za razvojne projekte, izuzev obaveze servisiranja određenih već preuzetih obaveza u vezi sa vodosnabdijevanjem Općine Čelić. Prema novom Prijedlogu prihodi i primici, te rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 323.648.568,98 KM.

Opširnije...

ODRŽANA 67. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PLASMANOM ESCROW SREDSTAVA ZAPOSLENA 251 OSOBA

U skladu sa zaključenim Ugovorom u smislu plasmana sredstava sa Escrow računa izmedju Vlade TK i NLB banke Vlada je danas prihvatila Polugodišnji izvještaj o plasmanu kredita iz sredstava ESCROW računa Vlade TK. Kako je istaknuto do kraja 2012. godine zahvaljujući plasmanu ovih sredstava zaposlena je 251 osoba. Sve firme koje su dobile sredstva su u situaciji da redovno vraćaju kreditna sredstva. Uzimajući u obzir parametre iznesene u izvještaju može se konstatovati uspješnost ove vrste poticajnog djelovanja prema privredi Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

ODRŽANA 31. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU

Pregled ostvarenih prihoda u Budžetu TK (PDF 160KB)

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Ukupan plan Budžeta utvrđen je u iznosu od 371.114.472,29 KM, od čegaje plan budžetskih sredstava 301.275.547,67, a vlastiti prihodi iznose 69.838.924,62 KM. U odnosu su na rebalans Budžeta za 2012. godinu radi se o povećanju za oko 11 miliona KM budžetskih i oko 4 miliona KM vlastitih sredstava. U odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta radi se o povećanju za oko 8,5 miliona KM.
Nacrtom je bilo predviđeno oko 7 miliona KM glavnice i 3 miliona KM kamate sredstava dobivenih po presudi od strane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, dok je u Prijedlog uvršten dodatni iznos kamata u iznosu od oko 4 miliona KM, koje neće biti prenesene u Budžet za 2014. godinu.

Opširnije...

ODRŽANA 66. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PROGRAM RADA VLADE
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU

Analizirajući trenutnu situaciju na Tuzlansom kantonu i u BiH, Vlada Kantona je konsultujući već izrađene studije i dokumenta koja prate stanje i napredak u BiH donijela danas Program rada Vlade za 2013. godinu. Neke od aktivnosti bit će nastavak već započetih projekata u koordinaciji sa vladama BiH i FBiH, kao što je npr. ubrzanje operativnih aktivnosti u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja, naročito kada je u pitanju uklanjanje administrativnih barijera za razvoj poduzetništva. U ovom kontekstu i u narednom periodu, insistirat će se na jačem socijalnom dijalogu poslodavaca, sindikata i Vlade, uz podizanje društvene i etičke odgovornosti poslodavaca utemeljenoj na njihovim zakonskim obavezama o ekonomsko-socijalnoj sigurnosti radnika.

Opširnije...

ODRŽANA 30. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA IZVOĐENJA EKSTERNE MATURE U OPĆIM GIMNAZIJAMA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji programa izvođenja eksterne mature u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona u školskoj 2011/2012. godini.
Ove godine, za razliku od drugih prethodnih, može se konstatovati da je Univerzitet, na čelu sa menadžment timom, pokazao pozitivan interes za maturu koja se već 7 godina odvija u Tuzlanskom kantonu. Očekivati je da će ovaj trend intenzivnije biti nastavljen narednih godina i da će Univerzitet smjelije ući u projekte uspostavljanja završnog ispita u svim srednjim školama, što će biti u vezi sa upisnom politikom na Univerzitet. S ciljem dobivanja relevantnih podataka i mišljenja direktnih učesnika u ovom procesu, te o stepenu njihovog zadovoljstva sa ukupnom organizacijom, procedurama, dokumentima, te sadržajem testova i zadataka Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je, i ove godine vršio istraživanje među učenicima – maturantima nakon polaganja mature.

Opširnije...

ODRŽANA 29. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je danas Odluku i umjesto Nacrta Skupštini Tuzlanskog kantona dostavila Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona ne razlikuje se, po svom sadržaju, od Nacrta Budžeta kojeg je Vlada nedavno utvrdila, a koji je današnjim utvrđivanjem Prijedloga stavljen van snage. Na ovaj način nastoji se ubrzati procedura donošenja Budžeta za 2013. godinu, a time i stvoriti preduslovi za bržu realizaciju programa koje ministarstva u Vladi Tuzlanskog kantona planiraju realizirati tokom ove godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna